Kontrollansvarig

När en åtgärd kräver bygglov eller anmälan, behöver du som byggherre en kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen.

Som certifierad kontrollansvarig hos SP SITAC biträder vi dig som byggherre. Vi är med er från bygglovsansökan eller anmälan till det att byggåtgärden är färdigställd och ni fått ert slutbesked av kommunen.

Den kontrollansvariges uppgift är att:

  • Biträda byggherren med att upprätta en kontrollplan
  • Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor följs
  • Informera byggherren vid avvikelser från föreskrifter och villkor
  • Biträda vid inventering av farligt avfall
  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Dokumentera byggplatsbesöken och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet
  • Avge utlåtande till byggherren och Byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Se oss även som din rådgivare och ditt bollplank!

Se certifikat

För pris eller offert för ditt byggprojekt vänligen kontakta Byggkontroll i Väst AB.